Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Za obrzeżami Szwajcarii Kaszubskiej

28 sierpień 2013r.

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA Za obrzeżami Szwajcarii Kaszubskiej Gdzie konkretnie tym razem? Jako się rzekło: na południowym zachodzie województwa, ściśle w jednej z największych, naj uroki iwszych i... najmniej znanych gmin ziemi bytowskiej - Czarnej Dąbrówce. Jak caia Bytowszczyzna, dodajmy, przez setki lat niestrudzone bojeo polskość toczącej. Setki lat... Aż osiem wieków

Za obrzeżami Szwajcarii Kaszubskiej...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Charakterystyka Okresu VI-XII na Pomorzu

16 sierpień 2013r.

CHARAKTERYSTYKA OKRESU Na przestrzeni VI—XII wieku zaszły na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim doniosłe zmiany zarówno w zakresie życia społeczno-ekono-micznego, jak i życia społeczno-politycznego, a także kulturalno-ideolo-gicznego. W dziedzinie stosunków ekonomicznych najważniejszym osiągnięciem było upowszechnienie rolnictwa jako podstawowego zajęcia ludności; przeważała w nim jeszcze uprawa trawo-polna i wypaleniskowa, lecz jak na to wskazują znaleziska archeologiczne i źródła pisane pod koniec okresu w użycie weszły socha i radło, pozwalające na uprawę orną. Produkcja rolna wpłynęła ńa zwiększenie podstawy żywnościowej i tym samym na wzrost liczby ludności.

Charakterystyka Okresu VI-XII na Pomorzu...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Język,Ideologia i Kultura Artystyczna Pomorzan

16 sierpień 2013r.

JĘZYK, IDEOLOGIA, KULTURA ARTYSTYCZNA 1. Charakterystyka językowa Pomorza słowiańskiego; zagadnienie jedności językowej Pomorza z Słowiańszczyzną połabską i Polską Najstarsze świadectwo etnicznej, a także językowej jedności Słowian, zachodnich przekazał dobrze z ich stosunkami obznajomiony kanonik kapituły bremeńskiej

Język,Ideologia i Kultura Artystyczna Pomorzan...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Dzieje Polityczne,Ekspansja Państwa Polskiego na Pomorze

16 sierpień 2013r.

DZIEJE POLITYCZNE (VI—XII WIEK); EKSPANSJA PAŃSTWA POLSKIEGO NA POMORZE (X—XII WIEK) 1. Pierwsze wiadomości o 'Pomorzu po wędrówkach ludów (VI—IX wiek) Przejście od starożytności do średniowiecza dokonało się na Pomorzu prawie niepostrzeżenie i bez większych zmian. Ostatnia fala ludów germańskich, zmierzających ze Skandynawii nad Morze Czarne, a następnie na równiny Pannonii, przesunęła się przez ujście Odry i ujście Wisły najpóźniej w III wieku

Dzieje Polityczne,Ekspansja Państwa Polskiego na Pomorze...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Ustrój Terytoialny i Społeczny Słowianskiej Ludności Pomorza

16 sierpień 2013r.

USTRÓJ TERYTORIALNY I SPOŁECZNY SŁOWIAŃSKIEJ I PRUSKIEJ LUDNOŚCI POMORZA WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU (VI—XII WIEK) 1. Metoda rekonstrukcji Ustrój terytorialny i społeczny Pomorza w VI—XII wieku poznajemy głównie drogą pośrednią. Wynika to stąd, że odtwarzamy go w oparciu źródła pisane pochodzące przeważnie dopiero z XIII i XIV wieku, posługując się metodą retrogresji, a dalej w oparciu o źródła archeologiczne onomastyczne, pozwalające tylko na częściowe odtworzenie pierwotnego krajobrazu kulturalnego i osadniczego. Z tego względu zrekonstruowany w opracowaniach historycznych obraz ustroju terytorialnego i społecznego Pomorza we wczesnym średniowieczu ma w dużej mierze charakter hipotetyczny.

Ustrój Terytoialny i Społeczny Słowianskiej Ludności Pomorza...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Lubin

19 kwiecień 2013r.

Lubin. 8 km na południe od Międzyzdrojów na wyspie Wolin znajduje się osiedle rybackie Lubin. Strome zbocza wyspy dochodzą tutaj do kilkudziesięciu metrów i prawie pionowo spadają do Zalewu Szczecińskiego, rozciągającego się na południe od wzgórz oraz do otaczającego osiedle od zachodu jeziora Wicko. Wzniesienia w okolicy Lubina noszą nazwę "gór lubińskie h". Najwyższa góra "Pusta" jest wysoka 82 m nad poziom morza. We wzniesieniach znajdują się pokłady kredy, które dawniej były eksploatowane dla potrzeb pobliskiej cementowni; do chwili obecnej oglądać można miejsca dawnych kopalń kredy (w trzech miejscach). Cementownia, która znajduje się nad jeziorem Wicko, zastała niestety w czasie wojny zniszczona.

Lubin...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

wszystkie wpisy